Browsing Category

Du Lịch

Hồ đại lải – Đảo ngọc 2019

Hồ đại lải – Đảo ngọc 2019 thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc. du lịch hồ đải lải chúng ta có thể tham quan đảo ngọc, Video cho khu du hồ đại lải ad chia làm 2 phần nhé: Phần 1: Phần 2: #hodailai, #daongoc,